p. Z ROBOTAMI | wykrzyknik

PÓŁKOLONIE Z ROBOTAMI

20.08-24.08.2018 r.

g. 07.45-17.00

Zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat!

- codzienne zajęcia z robotyki

- wyjście do siedziby Straży Granicznej

- wyjście na basen

- wspólne przygotowywanie pizzy

- zajęcia plastyczne i ruchowe

- zabawa na sali zabaw, podłodze interaktywnej

BONUS!

Półkolonie zakończone są nocowiskiem 24-25.08

CENA: last minute! 520 zł

dla rodzeństwa 5% zniżki

obowiązuje zaliczka w wysokości 200 zł

Cena obejmuje:

- opiekę wykwalifikowanej kadry

- wyżywienie

- ubezpieczenie

- wszystkie atrakcje